Manual

Allmänt
Föregående  Innehåll  Nästa


När periodens samtliga körrappoter skrivits in är det dags att beräkna lönen. Det görs på något av följande sätt i huvudmenyn:
- Den lila knappen Lönekörning.
- Menyn Lönekörning/Lönekörning.
- Tangenten F4.

Lönekörningen innehåller följande: Starta, Löneberäkning, Ändra löneuppgifter, Återställ senaste, Ta bort lönekörningar