Manual

Huvudmeny
Innehåll  Nästa

   
Inledning:
Förord            
Vad är LDL TaxiLön?
       
           
Komma igång:    
Skapa företag
       
Inställningar
       
Bilar
           
Personal
       
Lönearter
       
Ackumulatorer
   
Kreditkunder
       
           
Diverse:            
Historik
       
Kalender
       
Krediter
           
Skatter och avgifter
       
Semesterårsskifte
   
Databasunderhåll
       
Automatisk uppgradering

Arbeta med föregående år
              
Support:            
Versionsnytt
   
Kontakta LDL Data
       
Supportfrågor på internet


Översikt
Hjälp


Arbetssätt:
Företagsval

Körrapporter

Import

Lönekörning

Rapporter

Statistik

SäkerhetskopieringSkrivare

Urval

Årsskifte

Ändra ackumulatorvärde

Tillfälliga ackumulatorvärden

Kontrolluppgift

Lönespec. via e-post
Licensavtal

Beställa