Manual

Förord
Föregående  Innehåll  Nästa


Välkommen som användare av LDL TaxiLön!

LDL TaxiLön är ett löneprogram som är speciellt anpassat för taxibranschen. Vi på LDL Data har under de senaste åren arbetat hårt för att göra ett så pass komplicerat program så enkelt som möjligt att använda.

Vi som utvecklat detta program heter Daniel Lundin och Lars Lundin. Daniel har stor erfarenhet av Windows-programmering. Han har producerat ett flertal Windows-program, s.k. sharewareprogram (finns på www.ldl.se), som under flera år sålts till många användare. 1976 började Lars inom databranschen och har sedan dess skaffat sig stor erfarenhet av lönesystem. Tillsammans bildar vi ett mycket kompetent team.

Hoppas att du också tycker att LDL TaxiLön är lätt att använda och att det gör din administration enklare. Har du några synpunkter eller önskemål, vill vi gärna att du kontaktar oss på LDL Data (se avsnittet Kontakta LDL Data).

Denna dokumentation till LDL TaxiLön finns som utskriven manual, som hjälpfil och på www.taxilon.com. För att ta del av den senaste versionen rekommenderar vi ett besök på LDL TaxiLön's hemsida, www.taxilon.com
. På hemsidan finns också uppgraderingar, nyhetsbrev, support m.m.

Vi vill tacka alla som på något sätt hjälpt till att göra detta projekt till verklighet.


namn