Manual

Vad är LDL TaxiLön?
Föregående  Innehåll  Nästa


LDL TaxiLön är specialproducerat löneprogram för taxibranschen som bl.a. innehåller:

- Inmatning av olika typer av körrapporter
- Import av körpassinformation från vissa taxametersystem
- Stöd för alla typer av löner
(procentlön, månadslön, veckolön, timlöm m.m.)
- Möjlighet att skapa egna lönearter
- Koppla bokföringskonton (med texter) till löneart
(separata konton för ägare resp. anställd)
- Automatisk semesterlöneberäkning
- Automatisk beräkning av arbetad tid
- Automatisk beräkning av OB-tid
- Kontant redovisning från förare
- Bilregister
- Personalregister
- Körrapportsregister
- Kreditkundsregister
- Möjlighet att per anställd välja lönearter som
automatiskt behandlas i varje lönekörning
- Möjlighet att välja vilka anställda som ska ingå
i en lönekörning
- Automatisk skatteberäkning enl RSV's anvisningar
- Utskrift på skärm eller papper av:
- Lönespecifikation
- Utbetalningslista
- Bokföringsorder
- Underlag skattedeklaration
- Billista
- Personallista (även kortfattad)
m.m.
- Lista med krediter, betalstatus m.m.
- Skicka lönespecifikationer via e-post
- Statistikfunktion med urval per bil och/eller förare
- Säkerhetskopiering och återställning
- Rutiner för kalender- resp. semesterårsskifte
- Möjlighet att skapa betalfiler som sänds till Bankgirot
för löneutbetalning