Manual

Översikt
Föregående  Innehåll  Nästa


Detta avsnitt är tänkt att beskriva arbetet i LDL TaxiLön på ett övergripande sätt.

Skapa företag och mata in uppgifter
Första gången LDL TaxiLön startas måste ett företag skapas. Detta görs enkelt i fönstret som visas efter uppstart. När ett företag skapats måste en del uppgifter läggas in i programmet. Det gäller t.ex. bilar, personal, kreditkunder m.m. som är helt unika för företaget. Det gäller också uppgifter som är lika i de flesta företag och som därför redan finns inmatade som förslag. Kanske måste dessa uppgifter (lönearter, ackumulatorer m.m.) ändras eller bytas ut för att passa det nya företagets behov.

Tycker du att det är krångligt att anpassa inställningarna till ditt företag är du välkommen att höra av dig till oss på LDL Data så hjälper vi dig.

Ovanstående som man oftast bara gör en gång finns under avsnittet "Komma igång" i denna dokumentation.


Det återkommande arbetet
För att löner ska kunna beräknas måste underlag i form av körrapporter matas in eller importeras. Alla uppgifter på körrapporten behöver inte matas in, men tider och inkört belopp är nödvändiga för att beräkna t.ex. timlön respektive procentlön. Naturligtvis kan andra typer av löner användas i LDL TaxiLön.

Lönekörning är funktionen för att beräkna löner. Vid lönekörning summeras körrapporterna för den aktuella perioden och används till att prissätta lönearter m.h.a. formler. En lönekörning byggs upp av flera lönearter för varje person. Det kan t.ex. vara månadslön, procentlön och OB.

När lönekörningen är genomförd ska rapporter skrivas ut. Det kan t.ex. vara lönespecifikation, utbetalningslista eller underlag för skattedeklaration.

Vi rekommenderar att du använder funktionen Säkerhetskopiering ofta och regelbundet för att skydda dina uppgifter i företaget.

Det fortlöpande arbetet i företaget finns under avsnittet "Arbetssätt" i denna dokumentation.