Manual

Skapa företag
Föregående  Innehåll  Nästa


foretny

Första företaget
: När programmet startas och inget företag är upplagt finns tre alternativ i Företagsfönstret:

- Välj knappen Nytt företag för att lägga upp första företaget. Då visas fönstret med Företagsuppgifter.
- Välj knappen Säkerhetskopia för att återställa ett företag från en säkerhetskopia. Fönstret för Säkerhetskopiering visas och fliken Återställa
är förvald. Denna metod används t.ex. vid ominstallation av programmet.
- Välj knappen Avsluta för att avsluta programmet utan att lägga upp något företag.

Fler företag: För att lägga upp ytterligare företag väljs menyn Arkiv/Företag. Om det finns mer än ett företag, kan man välja knappen Nytt företag vid uppstart. Då visas fönstret med Företagsuppgifter.

Varje gång programmet startas ska ett företag väljas, se Företagsval.