Manual

Allmänt
Föregående  Innehåll  Nästa


För att komma åt rapportutskriften används något av följande sätt i huvudmenyn:
- Den blå knappen Rapporter.
- Menyn Diverse/Rapporter.


Det finns två olika rapporttyper, Lönerapporter och Övriga.

Till en lönekörning kan en betalfil skapas. Detta görs under fliken Betalfiler.


Destination
Utskrift kan göras på skrivare eller på skärm. Väljs genom att markera Skrivare eller Skärm. Vid skärmutskrift visas rapporten på skärmen och man kan välja storlek i listan Zoom. Klicka på knappen Utskrift för att skriva ut rapporten på skrivare när rapporten visas på skärmen. Om rapporten omfattar flera sidor används knapparna Nästa sida och Föreg. sida för att bläddra i rapporten.

Utskrift av körrapporter görs under Körrapporter/Ändra/Ta bort.

Statistikutskrift behandlas under Statistik.