Manual

Allmänt
Föregående  Innehåll  Nästa


Alla körrapporter för en period måste matas in i programmet för att lön ska kunna beräknas, om lönen grundas på körrapportsuppgifterna.

Inmatning
För att komma åt inmatning av körrapporter används något av följande sätt i huvudmenyn:
- Den röda knappen Inmatning.
- Menyn Körrapporter/Inmatning.
- Tangent F3.

I programmet finns flera inmatningsfönster som är anpassade till olika taxametrar.

Val av inmatningsfönster görs under Inställningar/Inmatningsmall i huvudmenyn.


Import
För att komma åt import av körrapporter används följande sätt i huvudmenyn:
- Menyn Körrapporter/Import.

Val av importmall görs under Inställningar/Import i huvudmenyn.


Ändra/Ta bort
För att ändra eller ta bort redan inmatade körrapporter används följande sätt i huvudmenyn:
- Menyn Körrapporter/Körrapportsregister.

Fönstret Körrapportsregister visas.