Manual

Bilregister
Föregående  Innehåll  Nästa


bilar

Bilregistret ska innehålla företagets samtliga fordon.

För att komma åt bilregistret används något av följande sätt i huvudmenyn:
- Den gula knappen Bilar.
- Menyn Register/Bilar.
- Tangentkombinationen Ctrl + B.


Lägg till: För att lägga till en bil i registret, klicka på knappen Lägg till. Då visas fönstret med biluppgifter.

Ändra: För att ändra uppgifterna för en bil i registret markeras bilen i listan och knappen Ändra väljs. Fönstret med biluppgifter visas.

Ta bort: För att ta bort en bil ur registret markeras bilen i listan och knappen Ta bort väljs. Innan bilen tas bort måste borttagningen bekräftas i fönstret som visas.


I fönstret med biluppgifter finns följande flikar: Bilnummer m.m., Praktisk information