Manual

Personalregister
Föregående  Innehåll  Nästa


Personalregistret ska innehålla all personal i företaget.

För att komma åt personalregistret används något av följande sätt i huvudmenyn:
- Den orangefärgade knappen Personal.
- Menyn Register/Personal.
- Tangentkombinationen Ctrl + P.

persreg

Lägg till: För att lägga till en person i registret, klicka på knappen Lägg till. Då visas fönstret med personuppgifter och fliken Adress m.m.
är aktiverad.

Ändra: För att ändra uppgifterna för en person i registret markeras personen i listan och knappen Ändra väljs. Fönstret med personuppgifter och fliken Adress m.m. är aktiverad.

Ta bort: För att ta bort en person ur registret markeras personen i listan och knappen Ta bort väljs. Innan personen tas bort måste borttagningen bekräftas i fönstret som visas.

Sortera på: När Anst. nr. är markerad sorteras personerna efter anst.numret. Om Namn är markerad sorteras personerna enligt efternamn.

Sök kan användas för att söka efter personal i personalregistret. Förnamn, efternamn eller anställningsnummer kan anges i sökfältet.

När Endast aktiva är markerad visas endast de anställda som är markerade som aktiva. För inställningen Aktiv, se Adress m.m.


I fönstret med personuppgifter finns följande flikar: Adress m.m., Löneuppgifter, Lönearter, Skatt, Semester, Utbetalning, Ackumulerat.