Manual

Löneartsregister
Föregående  Innehåll  Nästa


Löneartsregistret ska innehålla lönearter som används vid löneberäkning

Vad är en löneart?
Löneberäkningen byggs upp av lönearter. En löneart innehåller en formel
för hur lön, tillägg eller avdrag ska beräknas. Till varje löneart finns en text som skrivs på lönespecifikationen, t.ex. Månadslön, OB och Tabellskatt.

För att komma åt löneartsregistret används något av följande sätt i huvudmenyn:
- Menyn Register/Lönearter.
- Tangentkombinationen Ctrl + L.


loneart


Lägg till: För att lägga till en löneart i registret, klicka på knappen Lägg till. Då visas fönstret med löneartsuppgifter med fliken Allmänt
.

Ändra: För att ändra uppgifterna för en löneart i registret markeras lönearten i listan och knappen Ändra väljs. Fönstret med löneartsuppgifter med fliken Allmänt visas. Om kolumnen Låst innehåller "Ja" kan inte lönearten ändras.

Ta bort: För att ta bort en löneart ur registret markeras lönearten i listan och knappen Ta bort väljs. Innan lönearten tas bort måste borttagningen bekräftas i fönstret som visas. Om kolumnen Låst innehåller "Ja" kan inte lönearten tas bort.

Sortera på: När Nr är markerad sorteras lönearterna efter löneartsnumret. Om Benämn. är markerad sorteras lönerterna efter benämning.


I fönstret med lönearter finns följande flikar: Allmänt, Formel, Ackumulatorer.