Manual

Kreditkundsregister
Föregående  Innehåll  Nästa


Kreditkundsregistret ska innehålla kreditkunder. Kreditkunder används vid inmatning av körrapporter (bl.a. Trancometer) för att visa namn på kreditkunden. De används också för att bevaka betalningar från kreditkunderna (se Krediter).

För att komma åt kreditkundsregistret används något av följande sätt i huvudmenyn:
- Menyn Register/Kreditkunder.
- Tangentkombinationen Ctrl + K.

kredit

Lägg till: För att lägga till en kreditkund i registret, klicka på knappen Lägg till. Då visas fönstret med kreditkundsuppgifter.

Ta bort: För att ta bort en kreditkund ur registret markeras kreditkunden i listan och knappen Ta bort väljs. Innan kreditkunden tas bort måste borttagningen bekräftas i fönstret som visas.