Manual

Allmänt
Föregående  Innehåll  Nästa


Säkerhetskopiering används för att kunna återställa alla uppgifter i LDL TaxiLön, körrapporter, lönekörningar m.m., vid t.ex. en diskkrasch.
Det är viktigt att du kör Säkerhetskopiering/Kopiera efter varje lönekörning och kanske varje gång du matat in körrapporter.

För att komma åt säkerhetskopieringen används följande sätt i huvudmenyn:
- Menyn Register/Säkerhetskopiering.

Säkerhetskopieringen beskrivs i Kopiera. Att återställa en säkerhetskopia beskrivs i Återställa.

TIPS:
Vi rekommenderar dig att använda 2-3 olika USB-minnen till säkerhetskopiering. Markera de olika minnena med "TaxiLön backup 1", "TaxiLön Backup 2" osv. Använd det första USB-minnet när du gör säkerhetskopia första gången. Nästa gång du ska göra säkerhetskopia använder du nummer 2. När du sedan använt alla minnen börjar du om med nummer 1. På detta sätt har man alltid 3 st säkerhetskopior i tre steg tillbaka.