Manual

Ändra ackumulatorvärde
Föregående  Innehåll  Nästa


För att ändra ackumulatorvärden används följande sätt i huvudmenyn:
- Menyn Diverse/Ändra ackumulatorvärde.

andraack

Ackumulator. Välj ackumulator i listan.

Anst.nr. Välj anställd i listan.

Nuvarande värde visar värdet i ackumulatorn före ändring.

Förändring. Fyll i förändringsvärdet. Ange minustecken om ackumulatorvärdet ska minskas.

Nytt värde visar värdet i ackumulatorn efter ändring.