Manual

Databasunderhåll
Föregående  Innehåll  Nästa


I programmet Databasunderhåll (DATABAS.EXE) finns funktioner för underhåll av databaser.

Reparera databas
Denna funktion reparerar skadade databaser. En databas som är skadad fungerar ej korrekt i vissa lägen. Det kan ibland vara svårt att upptäcka att en databas är skadad. Gör det till en vana att alltid göra en säkerhetskopia innan databasen repareras.

Komprimera databas
Denna funktion gör om möjligt databasfilen filen mindre. Gör det till en vana att alltid göra en säkerhetskopia innan databasen komprimeras.