Manual

Hjälp
Innehåll 


För att mer information om den funktion man arbetar med i LDL TaxiLön används knappen Hjälp.

Hjälpsystemet nås också från huvudmenyn, menyn Hjälp/innehåll.