Manual

Fliken Löneuppgifter
Föregående  Innehåll  Nästa


persfl2

Innehållet i fliken Löneuppgifter ställs in i fönstret Inställningar, fliken Allmänt.

I rutorna anges fasta belopp individuellt för varje person. Dessa belopp används sedan i löneartsformler (F1-F9).

Procentlönesats. I rutan anges den anställdes procentlönesats. Exempel: Procentlön 37% skrivs som "0,37". Om procentsatsen innehåller fler decimaler måste en ny löneart skapas, kontakta LDL Data. Löneart nr 20 används för procentlön. Se fliken Lönearter.

För att beräkna garantilön klickar du på knappen "Räkna ut". I fönstret som visas finns olika val som påverkar garantilön per timme.

Sjuklön. I rutan visas de värden som den automatiska sjuklönen grundar sig på. Sjuklön per timme används i löneart nummer 90 (Sjuklön) för utbetalning. Om knappen "Visa underlag" väljs visas ett fönster med en specifierad uträkning av sjuklönen.

Arbetstid/vecka. Ange personens veckoarbetstid.

Arbetstid/vecka(heltid). Ange veckoarbetstid för heltidsanställda.