Manual

Semesterårsskifte
Föregående  Innehåll  Nästa


Rutinen för semesterårsskifte körs när sista lönen för det gamla semesteråret är körd d.v.s. för löneunderlag t.o.m. sista månaden för intjänandeåret (normalt t.o.m. 31/3).

För att köra semesterårsskiftesrutinen används följande sätt i huvudmenyn:
- Menyn Arkiv/Semesterårsskifte.


sem1
Steg 1. Ange intjänandeår med start- och slutdatum.


sem2
Steg 2. En lista med samtliga anställda där semester ska behandlas (ej direktutbetald semesterlön) visas. Klicka på Ändra för att kontrollera och ändra semesterlön och/eller semesterdagar. Följande fönster visas:


sem2b
Kontrollera och ändra uppgifter. I fönstret finns möjlighet att ändra uppgifter som ligger till grund för semesterberäkningen.

- Om Genomför semsterårsskifte är markerad genomförs semesterårsskifte för den anställde.

Ruta 1 (visas för anställda som har semesterdagar):
- Semesterlönegrundande anst.dagar innehåller antal anställningsdagar under intjänandeåret.
- Ej semesterlönegrundande frånvarodagar ska innehålla de dagar under intjänandeåret som inte är semesterlönegrundande, t.ex. sjukfrånvaro längre än 180 dagar, ledighet vid havandeskap längre än 50 dagar, militärtjänstgöring längre än 60 dagar.
- Sysselsättningsgrad ska innehålla den anställdes tjänstgöringsgrad i procent under intjänandeåret där heltidsarbete är 100%. Denna uppgift måste ändras manuellt om sysselsättningsgraden har ändrats under perioden.

Ruta 2 (visas för anställda som har ackumulerad semesterlön):
- Intjänad semesterlön innehåller den semesterlön som den anställde sparat ihop under intjänandeåret. Med "Ändra värde" finns möjlighet att justera värdet.
- Intjänad semesterlön att ta ut visar den kvarvarande semesterlönen som inte tagits ut under semesteråret.

Ruta 3 (visas för anställda som har semesterdagar):
- Antal betalda semesterdagar innehåller det beräknade antal betalda semesterdagar som den anställde kommer att få vid genomförande av semesterårsskifte.
- Antal obetalda semesterdagar innehåller det beräknade antal obetalda semesterdagar som den anställde kommer att få vid genomförande av semesterårsskifte.
- Semesterlön per dag (visas för anställda som har semesterlön per dag) visar ersättningen per semesterdag vid genomförande av semesterårsskifte.


sem3
Steg 3. Visar sammanfattning av de rutiner som kommer att genomföras.


sem4
Steg 4. Semesterårsskiftet genomfört. Klicka på knappen "Utskrift av semesterlöner" för att visa en lista med aktuella semesteruppgifter per anställd.