Manual

Skatter och avgifter
Innehåll 


Prisbasbelopp
(inkomstbasbelopp inom parentes)

2007   40 300 kr   (45 900 kr)
2006   39 700 kr   (44 500 kr)
2005   39 400 kr   (43 300 kr)
2004   39 300 kr   (42 300 kr)
2003   38 600 kr   (40 900 kr)
2002   37 900 kr   (38 800 kr)
2001   36 900 kr   (37 700 kr)
2000   36 600 kr   (37 300 kr)
1999   36 400 kr   (37 200 kr)
1998   36 400 kr   (37 100 kr)
1997   36 300 kr   (37 000 kr)
1996   36 200 kr   (36 800   kr)
1995   35 700 kr   (36 000 kr)


Sociala avgifter
År, Arbetsgivaravgifter, Särskild löneskatt

2007   32,42%      24,26%
2006   32,28%      24,26%
2005   32,46%      24,26%
2004   32,70%      24,26%
2003   32,82%      24,26%
2002   32,82%      24,26%
2001   32,82%      24,26%
2000   32,92%      24,26%   
1999   33,06%      24,26%
1998   33,03%      24,26%