Manual

Tillfälliga ackumulatorvärden
Föregående  Innehåll  Nästa


tillfack

Tillfälliga ackumulatorvärden är till för att programmet ska kunna hjälpa till och hålla reda på tillfälliga belopp, t.ex. löneförskott. Beloppet kan dras sedan automatiskt av vid lönekörning (om löneart används). För att registrera ett värde används enklast Diverse/Registrera tillfälligt ackumulatorvärde.

Ackmulator. Välj den ackumulator som skall användas. Ackumulatorer kan administreras under Register/Ackumulatorer.

Anst.nr. Välj den anställde som skall registreras.

Datum. Det datum som transaktionen äger rum. Vid lönekörning behandlas de värden som ligger inom löneperioden.

Värde. Fyll i det belopp som ska registreras.

Tillfälliga ackumulatorer visas i Personalregistret under respektive anställd. Lönearter kan kan uppdateras för att användas tillsammans med tillfälliga ackumulatorer.