Manual

Versionsnytt
Föregående  Innehåll  NästaVersion 2012.2

- Ej FORA om noll i lön.
- Ej lönegrundande vid inmatning.
- Knapp för fjärrsupport i Företag.
- Nya taxiavtalet.
- Uppdatering i skatteuträkningen.


Version 2012.1

- Viktiga datum för år 2012 inlagt.
- Skattetabeller för år 2012.
- OB för år 2012.
- Arbetsgivaravgift m.m. för år 2012.
- Kontrolluppgiftsmodulen uppdaterad.
- Skattedeklarationen uppdaterad.


Version 2011.5

- Uppdateringen av import Taxisystem, version 2.
- Möjlighet att välja mapp för autobackup.
- Fel 76 vi avslut åtgärdat.
- Fråga för årsreg.nr visas endast i skarp version.
- Uppdatering av löneart Beklädnadsersättning.


Version 2011.4

- Import av körrapporter från Taxisystem, version 2.


Version 2011.3

- Licens för modul att skicka lönespecar via e-post uppdaterad.


Version 2011.2

- Funktionen för säkerhetskopiering uppdaterad.
- Topplista inkört.
- Alla lönespecar som pdf.
- Sök i personalregister.
- Möjlighet att sortera lönespecar.
- Möjlighet att sortera utbetalningslista.
- Ny teknik för att skicka lönespecar via e-post.
- Personalkategorier.
- Standardlönearter.
- Snabbval för månad i körrapporter.
- Bankkonton uppdaterade.
- Inmatningsmall Megtax4 uppdaterad.
- Funktionen för SUS-utbetalning uppdaterad.
- Möjlighet att skapa fil till FORA.
- Funktion för högre procentsats vid inkört över satt gräns.
- Möjlighet att öppna samma lönekörning efter krasch.
- Diverse små korrigeringar.


Version 2011.1

- Viktiga datum för år 2011 inlagt.
- Skattetabeller för år 2011.
- OB för år 2011.
- Arbetsgivaravgift m.m. för år 2011.
- Kontrolluppgiftsmodulen uppdaterad.
- Skattedeklarationen uppdaterad.Version 2010.4

- Avrundning på elektronisk skattedeklaration fixad.
- Ej lönegrundande i statistik.
- Ny löneart för ej lönegrundande.
- Import för Taxi Stockholm uppdaterad.
- Nya taxiavtalet inlagt.
- Funktion för fjärrsupport inlagd.


Version 2010.2 och 2010.3

- Inmatningsmall Frogen uppdaterad, bl.a. km och diff på 25% moms.
- Skattedeklarationen uppdaterad, bl.a. särskild löneskatt, texter, förmåner.
- ANSMTP utbytt och uppgraderad.
- Funktion för kontoinsättningar uppdaterad.
- Kontotyper för KI uppdaterad.
- Förmåner på KI uppdaterad.
- Datum på allmän inmatning uppdaterad.


Version 2010.1

- Viktiga datum för år 2010 inlagt.
- Skattetabeller för år 2010.
- OB för år 2010.
- Arbetsgivaravgift m.m. för år 2010.
- Kontrolluppgiftsmodulen uppdaterad.
- Skattedeklarationen uppdaterad.
- Skattedeklaration till fil uppdaterad.


Version 2009.5

- Summor i körrapportsregistret.
- Fel 5 vid Allmän inmatning åtgärdat.
- Möjlighet att dubbelklicka på körrapport för att ändra.
- Övriga kontanter vid import Megtax.
- Förbredelser för årsuppdatering.
- Fil för elektronisk skattedeklaration uppdaterad.


Version 2009.4

- Nya taxiavtalet inlagt.
- Betaversion av mailutskick till Outlook.
- Ny informationslöneart, Bom.
- Möjlighet att använda "Oreg.bom".
- Ändring på skattedeklarationen.
- Fel på momsberäkning 25% vid Allmän inmatning åtgärdat.
- Diverse små korrigeringar.


Version 2009.3

- Import av körpassdata från Taxisystem.
- Halda inmatningsmall uppdaterad.
- Ny inmating och import till Megtax (specialanpassning).
- Mailutskick av lönespecar via epost, FTP / SMTP.


Version 2009.2

- Fel på skattedeklarationen för födda år 1943 åtgärdat.Version 2009.1

- Viktiga datum för år 2009 inlagt.
- Skattetabeller för år 2009.
- OB för år 2009.
- Arbetsgivaravgift m.m. för år 2009.
- Kontrolluppgiftsmodulen uppdaterad.
- Skattedeklarationen uppdaterad, bl.a. företagsstöd borttaget.
- Enklare att välja mapp i flera fönster.


Version 2008.3

- Hjälpsystemet uppdaterat, anpassning till Windows Vista.


Version 2008.2

- Funktionen "Skicka lönespec via e-post" uppdaterad.
- Nya taxiavtalet inlagt.
- Funktion för att räkna ut garantilön.
- Skattedeklarationen uppdaterad.
- Diverse ändringar på inmatningsmallar.


Version 2008.1

- Viktiga datum för år 2008 inlagt.
- Skattetabeller för år 2008.
- OB för år 2008.
- Arbetsgivaravgift m.m. för år 2008.
- Kontrolluppgiftsmodulen uppdaterad.
- Skattedeklarationen uppdaterad, bl.a. företagsstöd borttaget.
- Ny version av Halda M1 inmatning.
- Ordningsföljd för krediter i allmän inmatning uppdaterat.
- Diverse småfel rättade.
- Möjlighet att kategorisera körrapporter och använda olika lönearter. Fungerar med import Taxi Stockholm, Megtax och Halda (build 302).
- Funktion för att markera körrapporter med OK (build 302).
- Skattedeklarationen uppdaterad ang. födda 1937 och tidigare (build 302).


Version 2007.3

- Tillägg av ungdomar på Skattedeklaration.


Version 2007.2

- Fel i skatteuträkning för veckolön åtgärdat.
- Betaversion av import Taxi Göteborg.
- Installation för Windows Vista.
- Översyn Skattedeklaration.
- Tillägg av ungdomar på Skattedeklaration.
- Diverse småfel rättade.


Version 2007.1

- Viktiga datum för år 2007 inlagt.
- Skattetabeller för år 2007.
- OB för år 2007.
- Arbetsgivaravgift m.m. för år 2007.
- Kontrolluppgiftsmodulen uppdaterad.
- Skattedeklarationen uppdaterad.
- Fel i skatteuträkning för födda år 1942 åtgärdat.
- Ordningsföljd för krediter i allmän inmatning uppdaterat.


Version 2006.2

- Ny variablel, BRUTTOLON2.
- Nya ersättningar i Taxiavtalet inlagda.
- Sjuklön räknas på 6 månader.
- Möjlighet att lägga in procentlönetrappa.
- Uppdatering av lönearter vid lönekörning
- Dricks i statistik
- Diverse förbättringar


Version 2006.1

- Viktiga datum för år 2006 inlagt.
- Skattetabeller för år 2006.
- OB för år 2006.
- Arbetsgivaravgift m.m. för år 2006.
- Kontrolluppgiftsmodulen uppdaterad.
- Skattedeklarationen uppdaterad.
- Elektronisk skattedeklaration uppdaterad.


Version 2005.4

- Import av Halda körpassinformation.
- Uppdatering av import av bommar vid import Halda.
- Uppdatering av import av raster vid import Halda.
- Möjlighet att använda paus mellan meddelanden vid e-postutskick.
- Problem med utskrift av lönekörningar åtgärdat.
- Möjlighet att ta bort kredittransaktioner under Diverse / Krediter.
- Importfiler till Megtax tillåts börja med "03".


Version 2005.3

- Nya ersättningar i Taxiavtalet inlagda.
- Kontroll av ack 401 för anställda med sem.lön per dag.


Version 2005.2

- Funktion för att skicka lönespec via e-post inlagd.
- Möjlighet att arbeta med föregående år.
- Funktion för att ändra samtliga skrivare samtidigt.
- Funktion för semesterdagar inlagd.
- Ny rutin vid semesterårsskifte.
- Automatisk kontroll av e-postadress i personalregistret.
- Möjlighet att starta e-postprogram från personalregistret inlagd.
- "Bokstavsordning" endast för personallista fixat.
- Praktisk bilinformation inlagd i bilregistret.
- Funktionen Skicka meddelande till LDL Data uppdaterad.
- Öresavrundning inkluderas i Skattedeklaration.
- Ny inmatningsmall, KGK.
- Ny inmatningsmall, KGK med utlägg.
- Antal pass visas i statistik.
- Skattedeklaration, ruta 45 innehåller värden för födda 1938 och 1939.
- Funktion för att skapa fil med skattedeklarationsuppgifter.
- Kontroll av e-postadress i Personalregistret, endast om e-post ifylld.
- Löneart 025 Garantilön, Värde som sparas i antal = ARBTID.
- Möjlighet att ange användar-id och lösenord för e-postutskick.
- Menyalternativ för supportfrågor inlagt (Internetmenyn & Hjälpmenyn).
- Beloppet garantilön per timme ändrat.
- Kontroll av maxbelopp för företagsstöd.
- Uppgradering i funktion för att hitta nästa körrapportsnummer.
- Uppgradering av inmatning Taxi Stockholm, moms 25% netto.
- Import Megtax uppdaterad, bom.
- Ny löneart: Särskild sjukförsäkringsavgift.
- Problem med att ack. semester inte sparas för semlön / dag åtgärdat.
- Problem med lista över lönekörningar under Rapporter åtgärdat.


Version 2005.1

- Viktiga datum för år 2005 inlagt.
- Skattetabeller för år 2005.
- OB för år 2005.
- Arbetsgivaravgift m.m. för år 2005.
- Kontrolluppgiftsmodulen uppdaterad.
- Funktion för att kontrollera ackumulatorvärden.
- Funktion för att kontrollera ackumulatorvärden uppdaterad.
- Funktion för att skicka meddelande till LDL Data uppdaterad.
- Möjlighet att ställa in procentlön med två procentsatser och gränsvärde.
- Summering vid sammanställning av semesterskuldslista.
- Möjlighet att visa sammanställning av ack 111 och 101 samt göra utskrift.

Version 2004.2

- Uppdatering av Automatisk uppdatering.
- Nya ersättningar i Taxiavtalet inlagda.
- Inbyggd rutin för årsuppdatering uppdaterad.
- Hjälpsystemet uppdaterat.
- Uppdatering av Taxi Stockholm import.
- Uppdatering av Megtax import.
- Förberedelse för semesterdagar.
- Presentation av sjuklön.
- Summering av utförlig körrapportslista med dagsummor fixat.
- Text i nederkant i körrapportsregistret synlig.
- Funktion för att skapa betalfil till Bankgirocentralen uppdaterad.

Build 226-228

- Funktion för timlön / procentlön per pass.
- Optimering av databas för snabbare körning.
- Hängning vid OB-beräkning åtgärdat.
- Vid tillägg av ny anställd blir procentlönesats "0,00", tidigare "0.00".
- E-postfunktioner uppdaterade.
- Möjlighet att välja Personal som aktiv / ej aktiv.
- Möjlighet att lägga till längre anteckning till anställda.
- Möjlighet att skriva ut personallistor i bokstavsordning.
- Fel "Inga filer att importera" åtgärdat.

Build 229-231

- Sortering av personal under urval fixat.
- Sortering av personal under lönekörning fixat.
- Vid ny löneart blir semesterlön 13% som standard.
- Möjlighet till korrektivkonto på bokföringsorder.
- Fel som berör ackumulatorer vid återställning av lönekörning åtgärdat.


Version 2004.1

- Viktiga datum för år 2004 inlagt.
- Skattetabeller för år 2004.
- OB för år 2004.
- Arbetsgivaravgift m.m. för år 2004.
- Kontrolluppgiftsmodulen uppdaterad.
- Problem med att utskrifter inte ryms på sidan åtgärdat.

Build 218

- Import för Trancometer uppdaterad.
- Funktion för sjuklön uppdaterad, bl.a. med karensavdrag.
- Möjlighet att ange procentsats för semesterlön löneartsvis.
- Inmatningsmall för Frogne uppdaterad.


Version 2003.3

- Layoutanpassning till Taxi Stockholm.
- Import av körpassinformation från Taxi Stockholm.
- Inmatningsmall anpassad för Taxi Stockholm.
- Ny installation vid uppgradering.
- Nya ersättningar i Taxiavtalet inlagda.
- Automatisk uppgradering uppdaterad.
- Inbyggd rutin för årsuppdatering.
- Uppdateringar i modul som beräknar arbetad tid.
- Runtime error 3021 vid utskrift av lönespec. åtgärdat.
- Små fel och korrigeringar utförda.

Build 210

- Runtime error 13, type mismatch vid import, Taxi Stockholm åtgärdat.
- Runtime error 380 vid import, Taxi Stockholm åtgärdat.
- Problem att inget företag aktiveras vid skapande av nytt företag åtgärdat.
- Fel 3163 vid sparande av körrapport i mall Taxi Stockholm åtgärdat.
- Fel 3265 vid sparande av körrapport i mall Taxi Stockholm åtgärdat.
- Möjlighet att visa inkört inkl. moms som kolumn i körrapportsregistret.

Build 211

- Runtime error 3265 vid inmatning åtgärdat.
- Runtime error 3163 vid inmatning åtgärdat.


Version 2003.2


- Möjlighet till kreditkunder vid Allmän inmatning.
- Import av Megtax (Holmedal Data).
- Möjlighet att skicka in supportfråga till LDL Data.
- Nya länkar till hemsidor och e-post i menyn Internet.
- Ny layout på huvudmenyn.
- Möjlighet att välja om maskotbild ska visas.
- Fel vid Trancometerimport åtgärdat.
- Ny inmatningsmall för Megtax Import.
- E-postadress under företagsuppgifter.
- Inmatningsmall KGK uppdaterad.
- Automatisk uträkning av sjuklön per timme.
- Avancerade inställningar flyttade till egen flik.
- Möjlighet till synkronisering med Taxijournalen (Taxijournalen.com).
- Utskriftsmodulen uppdaterad med ny teknik.
- LDL TaxiLön kompileras i nyare utvecklingsmiljö.
- Möjlighet att skapa löneart som visar "Redovisas kontant".
- Statistiken uppdaterad. Möjlighet att konfigurera statistiken.
- Tillfälliga ackumulatorer.
- Problem med sökväg vid Återställning åtgärdat.
- Automatisk backup.
- Nytt företagsvalsfönster.
- Funktion för att skriva ut kontrollista vid lönekörning.
- Funktion som ej lägger till valda lönearter för en anställd där alla belopp är 0 (noll).
- Inmatning för Trancometer uppdaterad (fel med FORSNET åtgärdat).
- Möjlighet att ändra ackumulatorvärden i personalregistret.
- Förmåner som ingick i summa på utbetalningslista åtgärdat.
- Möjlighet att starta externa program via menyn Extra (ställs in i TAXI.INI).
- Problem med ören på banklista åtärdat.
- Personnummer skrivs inte ut på kortfattad personallista som standard (kan ställas in).

Build 194

- Betaversion av importscirpt och inmatningsmall för Taxi Stockholm.
- Ny löneart för procentlön och garantilön.
- Procentlön och garantilön anges i Personalregistret, fliken Löneuppgifter.

Build 195

- Registrering av frånvarotimmar, ny ack.

Build 196

- Veckodag och redovisas kontant på utförlig körrapportslista.

Build 197-201

- Trancometerimport uppdaterad.
- Fel vid installation åtgärdat.
- Fel vid utskrift av körrapportslista, dagsummor åtgärdat.
- Fel som gör att utskrifter blir liggande åtgärdat.
- Megtaximport uppdaterad, bl.a. hantering av kreditbom.


Version 2003.1


- Viktiga datum påminnelse.
- Skattetabeller för år 2003.
- OB för år 2003.
- Arbetsgivaravgift m.m. för år 2003.
- Kontrolluppgiftsmodulen uppdaterad.
- Summering på KU-sammanställning inlagd.
- Nya ersättningsnivåer från avtalet.


Version 2002.2

- Problem med utskrift av utbetalningslistor åtgärdat.


Version 2002.1

- Viktiga datum påminnelse.
- Skattetabeller för år 2002.
- OB för år 2002.
- Arbetsgivaravgift m.m. för år 2002.
- Kontrolluppgiftsmodulen uppdaterad.
- Datum på tidigare utbetalningslistor åtgärdat.
- Problem i kreditregistret åtgärdat.
- Problem med utskrift av lönespec (fel 20977 etc.) åtgärdat.
- Adress på KU-besked inlagt.