Manual

Körrapportsregister
Föregående  Innehåll  Nästa


korrapp

För att komma åt att ändra eller ta bort körrapporter används följande sätt i huvudmenyn:
- Menyn Körrapporter/Körrapportsregister

Urval: Urval kan göras på Bil, Förare och Datum Från-till genom att välja i listorna.Om man klickar på punkterna till höger om datumrutorna visas en kalender och man kan välja datum. De tolv knapparna med bokstäver är snabbval för månader (januari-december) och kan användas för att snabbt göra urval på en viss månad.

Körrapportslista: Tryck på knappen Utskrift för att få valda körrapporter utskrivna på skrivare.

Dagsummor: Funktionen Dagsummor används för att summera alla körrapporter för en dag. Resultatet blir en lista med en rad för varje datum det finns minst en körrapport. Samtliga pass detta datum visas i form av totalsummor, t.ex. totalt inkört.

Utförlig: Markeras Utförlig visas fler uppgifter på den utskrivna körrapportslistan. T.ex. finns uppgifter om kontanter och moms.

Bokföringsorder: Utskrift av bokföringsorder inkört. Bokföringsorder för inkört grundar sig på ALLA körrapporter inom vald period. Urval på bil och förare görs ej. Vi rekommenderar utskrift i samband med lönekörning. Fördelen med att skriva ut bokföringsordern från körrapportsregistret är att urval på datum kan göras.

Skrivare: Tryck på knappen Skrivare för att välja skrivare.

Ändra: För att ändra uppgifterna för en körrapport markeras körrapporten i listan och knappen Ändra väljs. Inmatningsfönster med körrapporten visas. Val av inmatningsfönster görs under Inställningar i huvudmenyn.

Ta bort: För att ta bort en körrapport markeras den i listan och knappen Ta bort väljs. Innan körrapporten tas bort måste borttagningen bekräftas i fönstret som visas.

Sortering: Körrapporterna sorteras enligt inställningen under Sortering.

sorterin

I listan till vänster visas de fält som är möjliga att sortera på. För att lägga till ett fält väljs knappen med pilar åt höger. Fältet läggs då till i listan till höger. Ett eller flera fält kan väljas samtidigt.

TIPS! För muspekaren över summan inkört exkl. moms i nedre delen av fönstret. Då visas en summering av det aktuella urvalet.

Redovising: Om körrapporter importerats kan den kontanta redovisningen läggas till i efterand. Tre kolumner visas om inställning gjorts under Inställningar, Allmänt. Belopp som är understrykna kan ändras.