Manual

E-postutskick
Föregående  Innehåll  Nästa


epostutskick

Lönespecifikationer kan sändas med e-post till anställda. För detta krävs att e-postadresser anges i personalregistret. Lönespecifikationerna sparas i PDF-format i mappen Taxilon\PDF och bifogas i e-postmeddelande. Dokumenten kan läsas med gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader (www.adobe.se
).

I fönstret finns knappar för att byta en e-postadress och ta bort en mottagare. Det finns även möjlighet att ändra status till "Ej skickat" så att meddelandet kan skickas igen.

Fönstret E-postutskick öppnas automatiskt efter lönekörning om det finns e-post att skicka. Funktionen finns även tillgänglig i menyn Interbet / E-postutskick.

OBS! Det är mycket viktigt att e-postadressen under Arkiv / Företagsinställningar är korrekt. Om e-postadressen är ogiltig skickas inga e-postmeddelanden.