Manual

Föregående år
Föregående  Innehåll  Nästa


foregaendear

I Arkivmenyn finns möjlighet att arbeta med föregående år. Det kan t. ex. vara användbart om en gammal lönespec behöver skrivas ut.

Menyalternativet "Arbeta med föregående år" visas i Arkivmenyn om det finns ett äldre inkomstår än det aktuella i programmet. Året ändras tillfälligt och återställs när LDL TaxiLön startas om eller ett nytt företag väljs. Det går även att ändra tillbaka till aktuellt år i Arkivmenyn.