Manual

Flik 3 Inkört m.m.
Föregående  Innehåll  Nästa


allm3

Mata in värden från körrapporten i rutorna.

Moms
Netto med 6% moms räknas automatiskt. Om belopp med 0% eller 25% moms finns på körrapporten skrivs nettobeloppet in i resp. ruta.

Redovisas kontant är det belopp som föraren skall redovisa till företaget.

Redovisning, förare är det belopp som föraren redovisat till företaget.

Differens är skillnaden mellan belopp att redovisa och det redovisade beloppet. Om differensen blir negativ betyder det att föraren fått ett löneförskott då denne inte redovisat allt inkört. Om lönearten Redovisningsdifferens valts kommer totala differensen bli en nettolönejustering.

Beräkna OB. Tryck på knappen för att beräkna den anställdes OB-tid.

I rutan nederst till höger visas aktuella totaler per anställd. Totalerna används i lönearternas formler, se Lönearter,Formel. Totalerna kan ändras genom ett klick på respektive summa. Ett fönster visas och det nya beloppet kan anges.