Manual

Fliken Allmänt
Föregående  Innehåll  Nästa


install

I övre vänstra hörnet visas uppgifter om år, arbetsgivaravgift m.m.

Semesterårets första månad används vid beräkning av semesterlön.

Semesterlön. Procentsats som används vid beräkning av semesterlön.

Avtalsnr FORA ska innehålla företagets avtalsnummer hos FORA. Numret används vid skapande av fil för redovisning till FORA.

Rubriker: Rubriker på de upp till nio konstanter som används vid löneberäkning. Värdet ställs in för varje anställd i Personalregistret.


Se även
Inställningar, Bokföring, Inställningar, Import, Inställningar, Inmatningsmall, Inställningar, Utbetalning, Inställningar, Logotype, Inställningar Taxijournalen, Inställningar, Avancerat
, Inställningar, Lönearter, Inställningar, E-post