Manual

Fliken Bokföring
Föregående  Innehåll  Nästa


install2

Här anges de bokföringskonton som inte finns registrerade i någon löneart. Används vid utskrift av bokföringsorder.

Kontotexter: Klicka på knappen Kontotexter för att visa fönstret kontotexter.


Se även
Inställningar, Bokföring, Inställningar, Import, Inställningar, Inmatningsmall, Inställningar, Utbetalning, Inställningar, Logotype, Inställningar Taxijournalen, Inställningar, Avancerat
, Inställningar, Lönearter, Inställningar, E-post