Manual

Fliken Inmatningsmall
Föregående  Innehåll  Nästa


install3

För att underlätta inmatning av olika typer av körrapporter innehåller LDL TaxiLön ett system med inmatningsmallar.

Det är inget krav att inmatningsmallen är samma som taxametern. Det finns flera mallar som inte är framtagna för speciella taxametrar (t.ex. Allmän och Kortfattad). Tänk på att alltid använda samma inmatningsmall som vid registreringen om du vill ändra en körrapport.

Mappen Taxam: I mappen TAXAM i Taxilön-mappen finns mall-filer som används för att mata in körrapporter. Dessa filer visas i listan för inmatningsmallar.

Egna inmatningsmallar: Det går även att skapa eller ändra inmatningsmallar. Detta är ganska komplicerat och vi rekommenderar dig att först kontakta LDL Data för mer information.


Se även
Inställningar, Bokföring, Inställningar, Import, Inställningar, Inmatningsmall, Inställningar, Utbetalning, Inställningar, Logotype, Inställningar Taxijournalen, Inställningar, Avancerat
, Inställningar, Lönearter, Inställningar, E-post