Manual

Fliken Import
Föregående  Innehåll  Nästa


install4

För att slippa mata in körrapporter som används som underlag för löneberäkning kan funktionen för import användas. Kravet för att kunna importera körpassinformation är att en fil kan exporteras från tömningsdatorn på beställningscentralen. Det måste också finnas ett importscript som är anpassat till den aktuella taxametertypen.

Funktionen för att importera finns under menyn Körrapporter/Importera (visas endast om importscript är aktivt).

Importera från mapp
Mappen som anges under Startmapp är den mapp som vanligtvis innehåller filen som ska importeras. Denna mapp går även att ändra vid själva importtillfället.

Om Megtax väljs finns även möjlighet att importera alla filer i en mapp. De importerade filerna kan även kopieras till en Arkivmapp.

Mappen Import: I mappen IMPORT i Taxilön-mappen finns importscript-filer som används för att importera körpassinformation. (Filtyp: IMP)


Se även
Inställningar, Bokföring, Inställningar, Import, Inställningar, Inmatningsmall, Inställningar, Utbetalning, Inställningar, Logotype, Inställningar Taxijournalen, Inställningar, Avancerat
, Inställningar, Lönearter, Inställningar, E-post