Manual

Fliken Utbetalning
Föregående  Innehåll  Nästa


install5

Under fliken Utbetalning finns inställningar för att skapa betalfil som kan sändas till Bankgirot för automatisk utbetalning av löner. Filen skapas i samband med rapportutskrift (fliken Betalfiler). För att betalfiler ska skapas måste de anställda som ska inkluderas måste Girering (filöverföring) väljas i under fliken Utbetalning i Personalregistret.

Betalningstyp anger vilken typ av fil som skapas. För närvarande finns endast en typ (KontoInsättning). Fler typer kommer att utvecklas senare, t.ex. FöreningsSparbankens SUS.

Företagets bankgironummer ska innehålla det bankgironummer som är anslutet till avtalet för Kontoinsättning.

"Företagets kundnr hos Bankgirot" ska innehålla det kundnummer som erhålls när ett avtal med din bank har tecknats. Om Betalningstyp är satt till SUS visas istället texten "Företagets avtalsnummer" och då ska avtalsnumrt med Swedbank anges. Kontakta din bank för mer information.

Mapp är den mapp där betalfilen skapas. Klicka på Välj för att välja mapp.

Kontakta din bank för mer information angående utbetalning av löner.


Se även
Inställningar, Bokföring, Inställningar, Import, Inställningar, Inmatningsmall, Inställningar, Utbetalning, Inställningar, Logotype, Inställningar Taxijournalen, Inställningar, Avancerat
, Inställningar, Lönearter, Inställningar, E-post