Manual

Fliken Taxijournalen
Föregående  Innehåll  Nästa


install7

Under fliken Taxijournalen aktiveras synkronisering med Taxijournalen. Om synkroniseringen är aktiverad uppdaeras körrapporter som exporteras från Taxijournalen.

Om Räkna OB är aktiverad räknas OB-tid ut för körrapporter från Taxijournalen. Det tar lite längre tid att uppdatera körrapporter om inställningen är aktiverad.

Mer information finns på hemsidan www.taxijournalen.se
.


Se även
Inställningar, Bokföring, Inställningar, Import, Inställningar, Inmatningsmall, Inställningar, Utbetalning, Inställningar, Logotype, Inställningar Taxijournalen, Inställningar, Avancerat
, Inställningar, Lönearter, Inställningar, E-post