Manual

Fliken Avancerat
Föregående  Innehåll  Nästa


install8

Visa kontant redovisning i körrapportsregistret. Om inställningen är markerad visas den kontanta redovisningen i körrapportsregistret. Detta är användbar funktion om körrapportsdata importerats eller om den kontanta redovisningen ej sker i samband med inmatning. Inställningen kan ej vara aktiv samtidigt som synkronisering Taxijournalen är aktiv.

Inkört inkl. moms i körrapp.reg. Om inställningen är markerad visas inkört inkl. moms istället för exkl. moms som är standard.

Använd tidigare utskriftsmotor. Om inställningen är markerad används Crystal Report 6.0 för utskrifter istället för Crystal Reports 9.0. Vid installation ställs detta in automatiskt.

Megtaxi import, kreditbom. Om inställningen är markerad hanteras bomar i importfilen som kreditbommar. Om inställningen inte är markerad blir dras bommar från kontanter. Det finns även två olika inmatningsmallar till de olika alternativen att räkna från bommar.

Taxi Stockholm. Om inställningen är markerad visas den anpassade huvudmenyn.

Högre procent vid beloppsgräns innebär att löneart för procentlön kan justeras automatiskt till en högre procentsats. Inställningar för funktionen: 1) Löneart som ska användas, standard är 020 Procentlön. 2) Belopp som ska innehålla den gräns som inkört (exkl. moms) måste vara högre än för att den högra procentsatsen ska användas. 3) Procent innehåller den högre procentsatsen som ska användas om inkört (exkl. moms) är större än beloppet i punkt 2.

Personalkategorier används för att snabbt tilldela en grupp anställda en uppsättning standardlönearter. Lönearterna väljs per kategori på fliken Lönearter under Inställningar. För varje anställd kan sedan en kategori väljas i Personalregistret.

Oreg.bom visar knapp i Körrapportsregistret där bom kan dras av från inkört på ett enkelt sätt.

Skapa PDF för alla innebär att PDF-filer skapas för samtliga lönespecifikationer till lönekörningen. Dessa filer sparas i mappen Taxilon\Pdf.

Kolumn 'OK' i körapportsegistret visar en kolumn där OK visas och som kan väljas för varje körrapport. När OK väljs visas även grönt. Ett sätt att hålla koll på vilka körrapporter som anses som ok. Om inte alla körrapporter är ok vid lönekörning visas en varning.

Krediter vid Allmän inmatning. Om inställningen är markerad visas en fjärde flik vid Allmän inmatning. På fliken finns möjlighet att mata in uppgifter om olika typer av krediter.

Ej anställda utan belopp. Om inställningen är markerad tas en anställds lönearter bort vid lönekörning om alla belopp är 0 (noll). På detta sätt slipper man skriva ut lönespecifikationer med nollrader.

Visa viktiga datum. Om inställningen är markerad visas en text i huvudmenyn som påminner om att t.ex. Kontrolluppgifter ska sändas till Skattemyndigheten.

Paus i lönekörning. Om inställningen är markerad finns möjlighet att avbryta en lönekörning och sedan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle.

Räkna med dricks. Markeras om dricks ska räknas med i Inkört belopp. (Används endast för inmatning av Trancomters körrapport EM91.)

Körrapportskategorier används till att dela in körrapporter i olika kategorier som sedan kan användas till att beräkna olika lön för olika körrapporter.

Ljud. Markeras om ljud ska spelas vid uppstart.

Timlön/procentlön (per pass).Om inställningen är markerad jämförs timlön och procentlön för varje pass. Det högsta värdet från varje pass används till lönekörningen. Lönearterna 004 (Timlön) och 020 (Procentlön) måste läggas till för varje person.

Automatisk backup. Om inställningen är markerad görs en säkerhetskopia automatiskt när programmet avslutas. Tre säkerhetskopior bakåt i tiden sparas. Filerna sparas i mappen "Autobackup" under Taxilonmappen. Möjlighet finns även att välja mapp där den automatiska säkerhetskopian ska sparas.


Se även
Inställningar, Bokföring, Inställningar, Import, Inställningar, Inmatningsmall, Inställningar, Utbetalning, Inställningar, Logotype, Inställningar Taxijournalen, Inställningar, Avancerat
, Inställningar, Lönearter, Inställningar, E-post