Manual

Fliken E-post
Föregående  Innehåll  Nästa


install11

E-postutskick innehåller inställning för hur e-post med lönespecar skickas. "FTP" är den enklaste varianten där inga inställning krävs. "Outlook" skickar mailet via e-postprogrammet Microsoft Outlook (ej Outlook Express). "SMTP" levererar mail direkt till din e-postleverantörs SMTP-server. Kräver inställningar under E-postinställningar. Fönstret som visas innehåller inställningar som behövs för att skicka e-post.


Se även
Inställningar, Bokföring, Inställningar, Import, Inställningar, Inmatningsmall, Inställningar, Utbetalning, Inställningar, Logotype, Inställningar Taxijournalen, Inställningar, Avancerat, Inställningar, Lönearter, Inställningar, E-post