Manual

Fliken Lönearter
Föregående  Innehåll  Nästa


install1700

På fliken Lönearter kan standarduppsättning med lönenarter skapas. Om Personalkategori är satt till "Alla" visas de valda lönearterna för samtliga anställda, både i Personalregistret och vid lönekörning.

Tre olika personalkategorier kan användas. Dessutom kan "Alla" väljas. Personalkategorierna namnges på fliken Avancerat.

För att lägga till en löneart i vald kategori används Lägg till och för att ta bort markerad löneart används Ta bort.

"Ta bort valda lönearter för alla anställda" används för att tomma hela personalregistret på valda lönearter. Detta för att enklare införa personalkategorier.

"Använd aktiv personalkategori för alla anställda" används för att tilldela samtliga anställda den valda kategorin. Detta kan användas när majoriteten av de anställda ska tillhöra vald kategori. Om det finns anställda som inte ska tillhöra aktiv kategori måste detta ändras manuellt i Personalregistret, fliken Lönearter.


Se även
Inställningar, Bokföring, Inställningar, Import, Inställningar, Inmatningsmall, Inställningar, Utbetalning, Inställningar, Logotype, Inställningar Taxijournalen, Inställningar, Avancerat, Inställningar, Lönearter, Inställningar, E-post