Manual

Kalender
Föregående  Innehåll  Nästa


kalender

Klicka på det datum du vill välja samt OK för att fylla i värdet i datumfältet.

Om de föregående sex månaderna ska visas väljs pilknappen i övre väntra hörnet.

Om de nästkommande sex månaderna ska visas väljs pilknappen i övre högra hörnet.