Manual

Kontrolluppgift / FORA
Föregående  Innehåll  Nästa


Funktionen Kontrolluppgift används för att skapa en diskett för att lämnas till Skatteverket. I programmet finns en guide med 7 steg.

För mer information om kontrolluppgifter hänvisar vi till Skatteverkets broschyr Kontrolluppgiftsbroschyren.

1) Information, Ackumulatorkontroll
2) Lönesummor etc.
3) Uppgiftslämnare
4) Skapa diskett
5) Etikettinformation
6) Adresser
7) Utskrift

För att komma åt funktionen för kontrolluppgift används följande sätt i huvudmenyn:
- Menyn Diverse/Kontrolluppgift.


Steg 1
ku01Steg 2
ku02

I listan visas företagets alla anställda med totalsummorna för lön och skatt. Dessa värden hämtas från ackumulatorerna 101 och 111. Om något värde ska ändras eller om den anställde t.ex. har fått någon förmån som inte finns i löneprogrammet kan dessa läggas in genom att Ändra väljs.

Fönstret nedan visas när knappen Ändra väljs.

ku02b

För mer information om vad rutorna på kontrolluppgiftsblanketten betyder hänvisar vi till Skattemyndighetens broschyr Kontrolluppgiftsbroschyren.

Om en anställd ej ska tas med i kontrolluppgiften avmarkeras Exportera. Vilka som exporteras visas även i listan i steg 2 (kolumnen KU).


Steg 3
ku03

Här lämnas uppgifter om uppgiftslämnaren. Postnummer och ort är obligatoriska.


Steg 4
ku04

Följ anvisningarna på skärmen. Observera att disketten måste vara tom. Det finns även möjlighet att skapa filerna i en annan sökväg. Filerna måste då manuellt kopieras till en diskett eller CD-R som kan sändas till Skatteverket. Filerna som skapas heter INFO.KU och KURED.


Steg 5
ku05

När disketten är skapad skall en etikett klistras på. Etiketten skall innehålla uppgifter enligt steg 5. Skattemyndigheten håller inte längre med etiketter utan du måste själv skapa en etikett.


Steg 6
ku06

Disketten skickas till inlämningsstället enligt steg 6.


Steg 7
ku07

Det sista steget innehåller funktioner för att skriva ut en sammanställning för företaget samt en rapport att lämna till den anställde.