Manual

Krediter
Föregående  Innehåll  Nästa


Funktionen krediter används för att registrera betalningar från kreditkunder och för att kontrollera företagets fordringar mot kreditkunderna.

För att komma åt kreditfönstret används följande sätt i huvudmenyn:
- Menyn Diverse/Krediter.

kredbet3

När funktionen väljs visas fönstret ovan. I datumfälten väljs två datum där krediterna man vill arbeta med kördes in.

kredbet

Välj kreditkund, bil, datum, och betalstatus i rutan Urval. I kolumnen Betald anges om en kreditkörning är betald. För att markera körningen som betald klickar du i rutan. En bock markerar då att kreditkörningen är betald. Om alla körningar i aktuellt urval ska markeras som betalda klickar du på knappen Markera alla bet. Detsamma gäller om alla körningar ska markeras som obetalda klickar du på knappen Markera alla obet.

Utskrift
Tryck på knappen Utskrift för att få skriva ut listor med kredituppgifter:
- Skriv ut aktuellt urval skriver ut en lista med alla kreditkörningar i aktuellt urval. Utskrift görs för endast den valda kreditkunden med den valda bilen etc.
- Skriv ut alla kreditkunder skriver ut en lista där alla kreditkunder som har transaktioner skrivs ut.

Tryck på knappen Skrivare för att välja skrivare.